Daniel Andersson

Moonlit Night


Child and doll slumber safe.
A silver-shimmer wave
Does not apportion time;
Makes me the sea – the room;

Don't sunder this moonlight
Into brief— briefer— minutes:
Wait for joy's attendance—
Before a song, soul's silence.

Past words don't trouble me,
Nor prattling posterity.
I'm grateful, though I don't know why;
I walk in dreams, covering my eyes.

The art that exercises me
Is that of waiting faithfully:
From grass womb, moonlit night.
The apple will fall— ripe.

Hjalmar Gullberg (1898-1961)

Månskensnatt


Nu sover barnet tryggt hos dockan;
försilvrat glänser böljeskummet.
Ej mäta tiden, se på klockan –
men vara tiden, vara rummet!

Ej i minuter sönderstycka
en månskenstimme, snart förgången!
Det finns en väntan som är lycka;
min själ är tystnad före sången.

Ej gruva sig för eftermälet,
ej rivas upp av det förflutna!
Jag är så tacksam, vet ej skälet –
går som i dröm, med ögon slutna.

Jag går allena, har ej möte.
Det är en konst att vänta troget.
En månskensnatt i gräsets sköte
    ska äpplet falla moget.